Links voor godsdienstlessen in het lager
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Lees verder

A   actualiteit

     afbeeldingen

     armoede

B   Bijbel

 collega's: blogs, sites

     creatief

D   Damiaan - Damiaanactie

G   gebeden

     gebedshuizen - kerkgebouw 

     gezin

     Godly Play

     godsdiensten

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)

 algemene info + verhalen OT én NT

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

I   ILC

     inspiratie

J    jaar - kerkelijk-liturgisch

K   kruis

     kunst

L   lesimpulsen Thomas

     liedjes-muziek

     linken - deze week/maand

M  mosterdzaadjes

     muziek - rustig

N  nieuwsbrieven

  

...
Lees verder

 

...
Lees verder

  

...
Lees verder

  

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

1 maart 2021

 

(kik op ►) 

 

Mosterdzaadjes 

kruis - kruisweg

Godsdienst - WikiKids 

Nieuwe lesimpulsen Thomas 

Zacheüs - playlist update 

Mosterdzaadjes 

Vruchten van de Geest 

Mijn levensweg - ILC-project

Jezus...

Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

O   oecumene (eenheid christenen)

     Onzevader

     organisaties

P   pastoraal

     personen

     plaatsen

R   rouwen

S   sacramenten

     sociale media

     symbolen

T   teksten

U   uitgaven

V   vaklokalen

     video's

     vieringen

     vrede

W  werkvormen

Z   zoek meer

in opbouw

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 ...

Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

...
Lees verder

 

* Bijbel in 1000 seconden

 

* Leermiddelen - KlasCement

 

* Thomas - zoeken